INFORMATOR

ZAMÓWIENIA

Co warto wiedzieć przed zamówieniem?

  • Czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia elektronicznego to max. 3 godziny (w czasie pracy wypożyczalni),
  • Zrealizowane zamówienia powinny być odebrane w ciągu 7 dni, po tym terminie zostają odesłane do magazynu a konto czytelnika zostaje zablokowane na 2 tygodnie,
  • Na koncie czytelnika w wypożyczalni może pozostawać max. 10 tytułów,
  • Książki wypożyczane są na 4 tygodnie, skrypty na 24 tygodni (w szczególnych przypadkach o terminie zwrotu decyduje bibliotekarz),
  • Bibliotekarz może poprosić o wcześniejszy zwrot wypożyczonych książek,
  • Termin zwrotu jednej książki można wydłużyć 3-krotnie poprzez swoje konto elektroniczne lub wysyłając -mail z konta podanego przy zapisie do biblioteki , dzwoniąc , a także osobiście w wypożyczalni,
  • Warunkiem prolongaty jest terminowy zwrot dokumentów wypożyczonych (w całej sieci BUŚ) , brak rezerwacji danego tytułu przez innego czytelnika oraz bieżące wpłaty w razie naliczonych kar za przetrzymanie książek,
  • Kary biblioteczne naliczane są za przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu , tj. za 1 wolumin/ 1 tydzień - 1zł.
  • W razie zgubienia lub zniszczenia książki należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Wypożyczalni lub u Kierownika Biblioteki.