ZASOBY I ŹRÓDŁA

Katalogi

O ZBIORACH zgromadzonych w Bibliotece informują k a t a l o g i :

 • komputerowy INTEGRO – wspólny dla sieci Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Codziennie jest aktualizowany.


 • WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

  W skład sieci bibliotek UŚ wchodzi Biblioteka Główna oraz 16 bibliotek specjalistycznych UŚ, m. in. Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu.

 • tradycyjne (kartkowe), które należy przeszukać w przypadku braku opisu poszukiwanej pozycji w INTEGRO. Katalogi te występują w układzie:
  • alfabetycznym - hasłem wyszukiwawczym jest nazwisko autora lub pierwszy wyraz tytułu (w przypadku prac zbiorowych lub publikacji więcej niż trzech autorów),
  • rzeczowym - opisy książek uporządkowane są w grupach tematycznych, według własnej klasyfikacji.
  Katalogi tradycyjne mogą pomóc w odnalezieniu pozycji jeszcze nieopracowanych a tym samym niewidocznych w katalogu OPAC. Połączenie obu katalogów stanowi rzeczywisty obraz zbiorów Biblioteki Wydziału Filologicznego w Sosnowcu.

  Katalogi kartkowe (tradycyjne) znajdują się na parterze budynku przy ul. Żytniej 10